Dopuna kartica - cenovnik


Postoje četiri vrste kartica za prevoz: personalizovane, nepersonalizovane, dnevne karte i karte za jednu vožnju (kupuju se kod vozača). Karte je potrebno dopuniti ili kupiti pre početka vožnje na jednom od 2000 prodajnih mesta. Putnik koji nema kartu mora ući na prva vrata, pripremiti tačan iznos i kupiti kartu kod vozača. Sve karte u sistemu, osim karata kupljenih kod vozača, moraju da se očitaju prilikom ulaska u vozilo na validatorima koji se nalaze u zoni vrata.

Dopuna personalizovanih kartica na maloprodajnim objektima


dopuna

Mesečna dopuna personalizovanih kartica obavlja se od 25. u mesecu za naredni mesec i od 1. do 24. za tekući mesec. Mesečna dopuna je važeća od prvog do poslednjeg dana u mesecu za koji je uplaćena.

Kod polumesečnih dopuna za korisnike personalizovanih kartica za građane Republike Srbije (kategorija A1) i strance (kategorija A2), dopuna za prvu polovinu meseca važi od prvog do 15. i za dopune za drugu polovinu meseca od 16. do kraja meseca. Polumesečne dopune se mogu kupiti od 25. dana u mesecu za prvu polovinu narednog meseca i do 9. dana u mesecu za tekući mesec ili od 10. do 24. dana u mesecu za drugu polovinu tekućeg meseca.

Svi korisnici uplatom iznosa predviđenog za mesečne odnosno polumesečne ili pak godišnje dopune na kioscima i maloprodajnim objektima, imaju pravo na neograničen broj vožnji na svim linijama u izabranim zonama u dnevnom saobraćaju (od 04:00 do 24:00 časa).

Za većinu kategorija moguće je kupiti i godišnju dopunu u trajanju od 365 dana čija je cena jednaka zbiru 11 mesečnih dopuna.

Prodavcu dajete svoju BeoGRADSKU karticu, koju on prislanja na uređaj za dopunu i po Vašem nalogu, bira tip dopune koji ste naveli. Sistem vrši proveru i odobrava transakciju. Nakon obavljene transakcije, terminal za dopunu štampa odgovarajući isečak koji sadrži broj Vaše kartice, tip i cenu kupljene dopune, a prodavac Vam vraća Vašu karticu i isečak o uspešnoj dopuni. Preporučujemo Vam da proverite da li podaci na isečku odgovaraju broju dopunjene kartice, tipu i iznosu dopune koju ste platili. Isečak sačuvajte. Ovim je Vaša kartica uspešno dopunjena.

Dopuna nepersonalizovanih kartica


Ovaj tip kartica predstavlja elektronski novčanik za vožnju u javnom prevozu. Korisnik karticu kupuje po ceni od 250 dinara i dopunjuje željenim novčanim iznosom na kioscima i maloprodajnim objektima, a u vozilu njome plaća prevoz. Može da se dopuni neograničen broj puta, pri čemu je maksimalni iznos jedne transakcije 2.500 dinara, a maksimalan trenutni iznos na kartici 5.000 dinara. Za svaku transakciju (dopunu) od 900 dinara ili više, na karticu korisnika se upisuje dodatnih 100 dinara (npr. za uplatu od 950 dinara, na karticu se upisuje 1050 dinara).

Prodavcu dajete svoju BeoGRADSKU karticu, koju on prislanja na uređaj za dopunu i po Vašem nalogu, unosi željeni iznos kredita. Sistem vrši proveru i odobrava transakciju. Nakon obavljene transakcije, terminal za dopunu štampa odgovarajući isečak koji sadrži broj Vaše kartice, iznos obavljene transakcije i novi iznos kredita na kartici, a prodavac Vam vraća Vašu karticu i isečak o uspešnoj dopuni. Preporučujemo Vam da proverite da li podaci na isečku odgovaraju broju dopunjene kartice i iznosu dopune koju ste platili. Isečak sačuvajte. Ovim je Vaša kartica uspešno dopunjena.

Karte za jednu zonu
Zona Vreme korišćenja karte Cena
1 i 2 90 minuta 89,00 RSD
3 90 minuta 89,00 RSD
4 90 minuta 89,00 RSD
Karte za više zona
Zona Vreme korišćenja karte Cena
1,2 i 3 90 minuta 179,00 RSD
1,2,3 i 4 90 minuta 269,00 RSD
3 i 4 90 minuta 179,00 RSD

Dopuna dnevnih kartica za 1, 3 ili 5 dana


Dnevne papirne kartice kupuju se na kioscima i maloprodajnim objektima i period važenja počinje od trenutka kupovine. Cena same kartice je 40 dinara, na šta treba dodati i cenu dnevne vremenske karte u zavisnosti od izabranog broja zona i perioda važenja: 1, 3 ili 5 dana. Prilikom kupovine korisnik bira period važenja i zone u kojima kartica važi. Na karticu može da bude upisana samo dnevna vremenska karta kojom korisnici plaćaju uslugu prevoza za unapred definisan period: za 1, 3 ili 5 dana.

Karta ne važi u noćnom saobraćaju, od 0.00 do 4.00, kao i na minibus ekspres linijama.

Zona 1 i 2 1, 2, 3 I 4
1 DAN 250,00 RSD 750,00 RSD
3 DAN 700,00 RSD 1.790,00 RSD
5 DAN 1.000,00 RSD 2.390,00 RSD

Prodaja karata kod vozača


Za putnike koji ne nabave karte u pretprodaji, odnosno pre početka putovanja, sistem omogućava prodaju karatu kod vozača. Ovo je individualna karta za jednu vožnju, ne poništava se, već samim činom izdavanja kod vozača ulaze u elektronsku evidenciju podsistema karata za prevoz. Putnik je u obavezi da pripremi tačan iznos koji je neophodan za kupovinu karte.

Zona Cena
ZONE 1 I 2 150,00 RSD
ZONA 3 150,00 RSD
ZONA 4 150,00 RSD
ZONE 1, 2 I 3 300,00 RSD
ZONE 3 I 4 300,00 RSD
ZONE 1, 2, 3 I 4 400,00 RSD

Plaćanje mobilnim telefonom


Kartu je moguće platiti mobilnim telefonom u MTS mreži! Ovu uslugu možete da koristite ukoliko Vaš telefon ima podržanu NFC tehnologiju i verziju android operativnog sistema 4.4 (KitKat) ili veću.

Procedura za plaćanje karte mobilnim telefonom:

  1. Sa Google Play marketa preuzmite aplikaciju mts karta., i u okviru iste odaberite uslugu;
  2. Izaberite zonu iz padajućeg menija i odgovarajuću osnovnu vremensku kartu i potvrdite pritiskom na taster KUPI;
  3. Naplata će se izvršiti zaduženjem Vašeg prepaid ili postpaid računa, nakon čega ćete dobiti potvrdu o uspešnoj ili neuspešnoj kupovini karte;
  4. Kupljena karta može da se iskoristi u naredna 24h;
  5. U javnom prevozu očitajte elektronsku kartu tako što ćete zadnju stranu telefona prisloniti na validator. Pri očitavanju karte treba da bude aktivirana NFC usluga, ekran upaljen i pokrenuta aplikacija mts karta;
  6. Prilikom kontrole karata neophodno je omogućiti kontroloru da proveri ispravnost karte na telefonu sa koga je karta očitana;
  7. Kupovina nove karte nije moguća dok se ne očita prethodno kupljena karta i istekne njeno važenje od 90 minuta.

Za više informacija pozovite MTS korisnički servis +381 (0800) 100 100

Prikaz plaćanja mobilnim telefonom

Prvi korak

Drugi korak

Treći korak


Četvrti korak

Peti korak

Šesti korak

Godišnja elektronska dopuna


Godišnja dopune (cena jednaka zbiru jedanaest mesečnih dopuna) kupljena preko portala , važi za mesec u kome je kupljena i narednih jedanaest meseci. Korisnik koji je na ovaj način kupio godišnju dopunu treba da aktivira dopunu na kartici na validatoru u vozilu prilikom prve vožnje i zatim narednih jedanaest meseci prvi put kada u mesecu uđe u vozilo javnog prevoza.

Korisnici personalizovanih kartica za nezaposlene nemaju pravo na kupovinu godišnje dopune.

Godišnje dopune kupljene u maloprodajnim objektima važe 365 dana od dana kupovine i elektronska dopuna je upisna u kartici za ceo period važenja dopune. Godišnje dopune uplaćene preko portala na našem sajtu važe 12 meseci počevši od prvog dananarednog meseca u odnosu na dan uplate

Godišnje elektronske dopune za korisnike personalizovanih kartica za lica preko 65 godina važeće su od prvog do poslednjeg dana u kalendarskoj godini.

Prikaz cenovnika dopuna personalizovanih kartica po kategorijama

Odaberite kategoriju

Karte za kategoriju A1 - Građani Republike Srbije
Zona Dopuna za ekspres liniju Obrenovac
Period 1 1 i 2 1, 2 i 3 1, 2, 3 i 4 3 3 i 4 4 Zone 1, 2 i 3
mesečna 2.990,00 3.275,00 3.890,00 4.990,00 3.275,00 3.890,00 3.275,00 4.990,00
polumesečna 1.690,00 1.830,00 2.330,00 2.990,00 1.830,00 2.330,00 1.830,00 2.980,00
365 dana 32.890,00 36.025,00 42.790,00 54.890,00 36.025,00 42.790,00 36.025,00 54.890,00
Karte za kategoriju A2 - Strani državljani
Zona Dopuna za ekspres liniju Obrenovac
Period 1 1 i 2 1, 2 i 3 1, 2, 3 i 4 3 3 i 4 4 Zone 1, 2 i 3
mesečna 2.990,00 3.275,00 3.890,00 4.990,00 3.275,00 3.890,00 3.275,00 4.990,00
polumesečna 1.690,00 1.830,00 2.330,00 2.990,00 1.830,00 2.330,00 1.830,00 2.980,00
365 dana 32.890,00 36.025,00 42.790,00 54.890,00 36.025,00 42.790,00 36.025,00 54.890,00
Karte za kategoriju P2 - Učenici srednjih škola
Zona Dopuna za ekspres liniju Obrenovac
Period 1 1 i 2 1, 2 i 3 1, 2, 3 i 4 3 3 i 4 4 Zone 1, 2 i 3
mesečna 1.090,00 1.120,00 1.410,00 1.730,00 1.120,00 1.410,00 1.120,00 2.510,00
365 dana 11.990,00 12.320,00 15.510,00 19.030,00 12.320,00 15.510,00 12.320,00 27.610,00
Karte za kategorije P3 i P17 - Studenti
Zona Dopuna za ekspres liniju Obrenovac
Period 1 1 i 2 1, 2 i 3 1, 2, 3 i 4 3 3 i 4 4 Zone 1, 2 i 3
mesečna 1090,00 1120,00 1410,00 1730,00 1120,00 1410,00 1120,00 2510,00
365 dana 11990,00 12320,00 15510,00 19030,00 12320,00 15510,00 12320,00 27610,00
Karte za kategoriju P4 - Ratni vojni invalidi i mirnodopski vojni invalidi sa 20-40% invalidnosti
Zona Dopuna za ekspres liniju Obrenovac
Period 1 1 i 2 1, 2 i 3 1, 2, 3 i 4 3 3 i 4 4 Zone 1, 2 i 3
mesečna 1090,00 1120,00 1890,00 2490,00 1120,00 1890,00 1120,00 2990,00
365 dana 11990,00 12320,00 20790,00 27390,00 12320,00 20790,00 12320,00 32890,00
Karte za kategoriju P5 - Invalidi rada usled posledica nesreće na poslu i profesionalnih oboljenja sa 50-60% telesnog oštećenja
Zona Dopuna za ekspres liniju Obrenovac
Period 1 1 i 2 1, 2 i 3 1, 2, 3 i 4 3 3 i 4 4 Zone 1, 2 i 3
mesečna 1090,00 1120,00 1890,00 2490,00 1120,00 1890,00 1120,00 2990,00
365 dana 11990,00 12320,00 20790,00 27390,00 12320,00 20790,00 12320,00 32890,00
Karte za kategoriju P7 - Civilni invalidi rada sa 20-40% telesnog oštećenja
Zona Dopuna za ekspres liniju Obrenovac
Period 1 1 i 2 1, 2 i 3 1, 2, 3 i 4 3 3 i 4 4 Zone 1, 2 i 3
mesečna 1090,00 1120,00 1890,00 2490,00 1120,00 1890,00 1120,00 2990,00
365 dana 11990,00 12320,00 20790,00 27390,00 12320,00 20790,00 12320,00 32890,00
Karte za kategoriju P8 - Trajno nesposobna lica za rad i privređivanje
Zona Dopuna za ekspres liniju Obrenovac
Period 1 1 i 2 1, 2 i 3 1, 2, 3 i 4 3 3 i 4 4 Zone 1, 2 i 3
mesečna 1090,00 1120,00 1890,00 2490,00 1120,00 1890,00 1120,00 2990,00
365 dana 11990,00 12320,00 20790,00 27390,00 12320,00 20790,00 12320,00 32890,00
Karte za kategoriju P9 - Dijalizirana lica
Zona Dopuna za ekspres liniju Obrenovac
Period 1 1 i 2 1, 2 i 3 1, 2, 3 i 4 3 3 i 4 4 Zone 1, 2 i 3
mesečna 1090,00 1120,00 1890,00 2490,00 1120,00 1890,00 1120,00 2990,00
365 dana 11990,00 12320,00 20790,00 27390,00 12320,00 20790,00 12320,00 32890,00
Karte za kategoriju P10 - Lica sa lakom duševnom zaostalošću
Zona Dopuna za ekspres liniju Obrenovac
Period 1 1 i 2 1, 2 i 3 1, 2, 3 i 4 3 3 i 4 4 Zone 1, 2 i 3
mesečna 1090,00 1120,00 1890,00 2490,00 1120,00 1890,00 1120,00 2990,00
365 dana 11990,00 12320,00 20790,00 27390,00 12320,00 20790,00 12320,00 32890,00
Karte za kategoriju P11 - Korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć (NSP) i njegovi članovi domaćinstva koji su obuhvaćeni rešenjem o priznavanju prava, pod uslovom da ovo pravo nisu ostvarili po nekom drugom osnovu
Zona Dopuna za ekspres liniju Obrenovac
Period 1 1 i 2 1, 2 i 3 1, 2, 3 i 4 3 3 i 4 4 Zone 1, 2 i 3
mesečna 1090,00 1120,00 1890,00 2490,00 1120,00 1890,00 1120,00 2990,00
365 dana 11990,00 12320,00 20790,00 27390,00 12320,00 20790,00 12320,00 32890,00
Karte za kategoriju P13 i P14 - Lični i porodični penzioneri
Zona Dopuna za ekspres liniju Obrenovac
Period 1 1 i 2 1, 2 i 3 1, 2, 3 i 4 3 3 i 4 4 Zone 1, 2 i 3
mesečna 1090,00 1120,00 1890,00 2490,00 1120,00 1890,00 1120,00 2990,00
365 dana 11990,00 12320,00 20790,00 27390,00 12320,00 20790,00 12320,00 32890,00
Karte za kategoriju P15 - Nezaposlena lica
Zona Dopuna za ekspres liniju Obrenovac
Period 1 1 i 2 1, 2 i 3 1, 2, 3 i 4 3 3 i 4 4 Zone 1, 2 i 3
mesečna 1090,00 1120,00 1890,00 2490,00 1120,00 1890,00 1120,00 2990,00
Karte za kategoriju P16 - Izbeglice i interno raseljena lica
Zona Dopuna za ekspres liniju Obrenovac
Period 1 1 i 2 1, 2 i 3 1, 2, 3 i 4 3 3 i 4 4 Zone 1, 2 i 3
mesečna 1090,00 1120,00 1890,00 2490,00 1120,00 1890,00 1120,00 2990,00
365 dana 11990,00 12320,00 20790,00 27390,00 12320,00 20790,00 12320,00 32890,00
Karte za kategoriju P18 (B1) - Lica starija od 65 godina
Zona Dopuna za ekspres liniju Obrenovac
Period 1 1 i 2 1, 2 i 3 1, 2, 3 i 4 3 3 i 4 4 Zone 1, 2 i 3
kalendarska godišnja karta 407,00 Dopuna važi na svim linijama u sve četiri zone, osim na ekspres linijama na kojima se vrši doplata (ekspres Obrenovac), minibus ekspres linijama i u noćnom saobraćaju 00-04h