Korisnički servis – šalter za reklamacije


Postoje četiri vrste kartica za prevoz: personalizovane, nepersonalizovane, dnevne karte i karte za jednu vožnju (kupuju se kod vozača). Karte je potrebno dopuniti ili kupiti pre početka vožnje na jednom od 2000 prodajnih mesta. Putnik koji nema kartu mora ući na prva vrata, pripremiti tačan iznos i kupiti kartu kod vozača. Sve karte u sistemu, osim karata kupljenih kod vozača, moraju da se očitaju prilikom ulaska u vozilo na validatorima koji se nalaze u zoni vrata.

Šalter za reklamacije

Šalteri za reklamacije se nalaze u Korisničkim servisima u zgradi Beograđanke (Masarikova 5, II sprat) i u Bulevaru Mihaila Pupina 165d (poslovna zgrada Lukoil-a) na Novom Beogradu

Na šalterima za reklamacije korisnici mogu da se obrate za sledeće usluge:
  • Transfer važeće elektronske dopune sa istekle, oštećene ili izgubljene personalizovane kartice na novu Beogradsku karticu.
  • Korekcija elektronske dopune na personalizovanoj kartici uz doplatu, ako se elektronska dopuna koriguje u skuplju dopunu (npr.korekcija dopune „Zona 1“ u dopunu „Zona 1+2“) ili povraćaj novca ukoliko se korekcija vrši u jeftiniju dopunu (npr. korekcija mesečne dopune u polumesečnu). Korekcija dopune uz povraćaj novca je moguća samo u roku od 48 sati nakon uplate dopune na prodajnom mestu.
  • Transfer kredita sa istekle ili oštećene neperosnalizovane Beogradsku kartice na ispravnu karticu
  • Reklamacija na neispravnost Beogradske kartice
  • Predavanje pisanih žalbi
  • Izdavanje listinga uplaćenih elektronskih dopuna za korisnike personalizovanih Beogradskih kartica
  • Aktiviranje personalizovanih Beogradskih kartica čiji rok upotrebe nije istekao
  • Izdavanje potvrde o visini cene elektronske karte