Očitavanje kartica


Postoje četiri vrste kartica za prevoz: personalizovane, nepersonalizovane, dnevne karte i karte za jednu vožnju (kupuju se kod vozača). Karte je potrebno dopuniti ili kupiti pre početka vožnje na jednom od 2000 prodajnih mesta. Putnik koji nema kartu mora ući na prva vrata, pripremiti tačan iznos i kupiti kartu kod vozača. Sve karte u sistemu, osim karata kupljenih kod vozača, moraju da se očitaju prilikom ulaska u vozilo na validatorima koji se nalaze u zoni vrata.

Očitavanje personalizovanih kartica

Personalizovane kartice se moraju očitati prilikom ulaska u vozilo kako bi bile ispravne prilikom kontrole. Pripremite svoju karticu pre ulaska u vozilo. Po ulasku u vozilo, prislonite karticu na ekran validatora. Validator zvučnim signalom i porukom na ekranu obaveštava putnika o uspešnom očitavanju (zeleni ekran). Ukoliko kartica nema odgovarajuću elektronsku dopunu, validator se oglašava odgovarajućom vizuelnom i zvučnom porukom.

Putnici kojima firme uplaćuju mesečnu pretplatu za prevoz, prilikom prvog očitavanja na početku meseca, neophodno je da karticu drže prislonjenu na validator nešto duže, kako bi se dopuna prenela na karticu, a kartica bila ispravna prilikom kontrole.


Očitavanje nepersonalizovanih kartica | Osnovno očitavanje

Pripremite svoju karticu pre ulaska u vozilo. Po ulasku u vozilo, prislanjanjem kartice na ekran validatora bez prethodnog odabira zone odredišta, aktivira se osnovna vremenska karta od 90 minuta koja važi za zonu u kojoj se vozilo nalazi u trenutku validacije, a kredit na kartici umanjuje za iznos od 89 dinara. Validator zvučnim signalom i porukom na ekranu obaveštava putnika o uspešnom očitavanju (zeleni ekran). Ukoliko na kartici nema dovoljno kredita, validator se oglašava odgovarajućom vizuelnom i zvučnom porukom.

Kartica se obavezno validira prilikom svakog presedanja kako bi bila ispravna prilikom kontrole. Ukoliko je poslednje presedanje – validiranje ostvareno u 89. minutu od trenutka prve validacije, karta će važiti do kraja te vožnje.

Osnovnim očitavanjem u Zoni 1 ili u Zoni 2, aktivira se karta od 90 minuta koja važi za zone 1 i 2.

Napomena: U roku od jednog minuta nakon očitavanja nepersonalizovane kartice moguće je dokupiti jednu ili više vremenskih karata. Postupak je moguć ukoliko ponovno očitavanje usledi nakon odabira opcije „grupna karta“ na ekranu validatora, odabirom broja karata (od 1 do 5), biranjem zone destinacije i očitavanjem kartice. Postupak je moguće ponoviti više puta u roku od maksimalno dva minuta pri čemu ukupan broj očitanih vremenskih karata ne može biti veći od petnaest.


Očitavanje nepersonalizovanih kartica | Očitavanje za više zona

Odabirom zone odredišta i prislanjanjem kartice, aktivira se osnovna vremenska karta od 90 minuta, a kredit na kartici umanjuje za odgovarajući iznos u zavisnosti od izabrane zone u koju putujete. Validator zvučnim signalom i porukom na ekranu obaveštava putnika o uspešnom očitavanju (zeleni ekran). Ukoliko na kartici nema dovoljno kredita, validator se oglašava odgovarajućom vizuelnom i zvučnom porukom.

Kartica se obavezno validira prilikom svakog presedanja kako bi bila ispravna prilikom kontrole.

Ukoliko je poslednje presedanje – validiranje ostvareno u 89. minutu od trenutka prve validacije, karta će važiti do kraja te vožnje.


Očitavanje nepersonalizovanih kartica | Očitavanje grupne karte

Ovom karticom može da se plati prevoz za više osoba. Odabirom grupne karte na ekranu validatora i odabirom zone odredišta, te prislanjanjem kartice, aktivira se osnovna vremenska karta od 90 minuta, a kredit na kartici umanjuje za odgovarajući iznos u zavisnosti od broja karata i izabrane zone u koju putujete. Validator zvučnim signalom i porukom na ekranu obaveštava putnika o uspešnom očitavanju (zeleni ekran). Ukoliko na kartici nema dovoljno kredita, validator se oglašava odgovarajućom vizuelnom i zvučnom porukom.


Očitavanje dnevne karte za 1, 3 ili 5 dana

Dnevne karte važe u svim zonama od momenta kupovine 1, 3 ili 5 dana, osim u noćnom saobraćaju od 00 do 04h. Moraju se očitati pri svakom presedanju, kako bi bile ispravne prilikom kontrole. Pripremite svoju karticu pre ulaska u vozilo. Po ulasku u vozilo, prislonite karticu na ekran validatora. Validator zvučnim signalom i porukom na ekranu obaveštava putnika o uspešnom očitavanju.


Očitavanje karte na mobilnom telefonu

Ukoliko ste MTS korisnik i posedujete telefon sa podržanom NFC tehnologijom i android operativnim sistemom 4.4 (KitKat), možete da kupite elektronsku kartu za javni prevoz. Potrebno je sa Google Play marketa preuzmete aplikaciju MTS Centar, i u okviru iste odaberete uslugu. Iz opadajućeg menija vršite odabir karte koju želite da kupite. Naplata će se izvršiti zaduženjem prepaid ili postpaid računa korisnika, nakon čega operater šalje sms poruku kao potvrdu o uspešnoj kupovini karte. Elektronska karta koja je kupljena na ovaj način može da se iskoristi u javnom prevozu u naredna 24 sata.

Očitavate je tako što prislanjate zadnju stranu telefona na validator u vozilu, pri čemu telefon treba da bude otključan, ekran upaljen i NFC usluga aktivirana. Na ekranu validatora će izaći poruka o uspešnom očitavanju. Kupovina nove karte nije moguća dok se ne očita prethodno kupljena karta i istekne njeno važenje od 90 minuta. Prilikom kontrole karata neophodno je omogućiti kontroloru da proveri ispravnost karte na telefonu sa koga je karta očitana.