Vrste karata


Postoje četiri vrste kartica za prevoz: personalizovane, nepersonalizovane, dnevne karte i karte za jednu vožnju (kupuju se kod vozača). Karte je potrebno dopuniti ili kupiti pre početka vožnje na jednom od 2000 prodajnih mesta. Putnik koji nema kartu mora ući na prva vrata, pripremiti tačan iznos i kupiti kartu kod vozača. Sve karte u sistemu, osim karata kupljenih kod vozača, moraju da se očitaju prilikom ulaska u vozilo na validatorima koji se nalaze u zoni vrata.

Personalizovane kartice

Personalizovana beskontaktna smart kartica omogućava neograničen broj vožnji na svim linijama u dnevnom saobraćaju od 04 do 24h u izabranim zonama. Izdaje se na ime korisnika, sadrži lične podatke i fotografiju radi vizuelne kontrole i nije prenosiva na drugog korisnika.

Personalizovane kartice možete nabaviti pojedinačno ili grupno u okviru škole, fakulteta ili preduzeća. Izdavanje se obavlja na više mesta u gradu - na drugom spratu Beograđanke, u poslovnoj zgradi "Luk Oil" na Novom Beograd, u postojećim prodajnim mestima GSP i Laste i TEMPO objektima.

Personalizovana kartica košta 250 dinara, važi 3 godine od dana izdavanja. Cena dopune zavisi od kategorije kartice i izabranih zona. Sve kartice je moguće dopuniti mesečnom dopunom ili pak godišnjom (osim za kategoriju nezaposlena lica), dok polumesečne dopune postoje samo za kategorije građani Republike Srbije i strani državljani.

Kategorija A1 za građane Republike Srbije predstavlja osnovnu kategoriju za prevoz bez popusta, na koju imaju pravo svi građani sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije. Izdaje se samo uz važeću ličnu kartu.

Za kategorije koje ostvaruju pravo na prevoz sa popustom ili besplatan prevoz prilaže se dodatna propisana dokumentacija.

Procedura izdavanja personalizovane kartice:


 • Dostavite dokumenta neophodna za izdavanje personalizovane Beogradske kartice u odnosu na kategoriju za koju podnosite zahtev (građani Republike Srbije, penzioneri, studenti, nezaposleni...)
 • Fotografisanje se vrši na licu mesta
 • Kartica sa personalizovanim podacima se štampa i aktivira u sistemu
 • Potpisujete zahtev za izdavanje kartice i pristanak za obradu ličnih podataka i Beogradska kartica je vaša

Nepersonalizovane kartice

Ovaj tip kartice predstavlja elektronski novčanik za vožnju u javnom prevozu. Kupuje se na kiosku po ceni od 250 dinara i važi 3 godine od dana prve dopune. Može se dopunjavati neograničen broj puta, pri čemu je maksimalni iznos jedne transakcije 2.500 dinara, a maksimalan trenutni iznos na kartici 5.000 dinara. Za svaku transakciju (dopunu) od 900 dinara ili više, na karticu korisnika se upisuje dodatnih 100 dinara (npr. za uplatu od 950 dinara, na karticu se upisuje 1050 dinara).

Pri ulasku u vozilo, korisnik očitava karticu na kojoj se umanjuje iznos kredita u vrednosti karte za odabranu zonu ili više zona.

Nepersonalizovanu smart karticu je moguće registrovati na ime korisnika, ali je može koristiti i više korisnika.

Cenovnik nepersonalizovanih kartica:


Karte za jednu zonu
Zona Vreme korišćenja karte Cena
1 i 2 90 minuta 89,00 RSD
3 90 minuta 89,00 RSD
4 90 minuta 89,00 RSD
Karte za više zona
Zona Vreme korišćenja karte Cena
1,2 i 3 90 minuta 179,00 RSD
1,2,3 i 4 90 minuta 269,00 RSD
3 i 4 90 minuta 179,00 RSD

Dnevna kartica za 1, 3 ili 5 dana

Dnevne beskontaktne smart kartice kupuju se na kiosku i važe od momenta kupovine 1, 3 ili 5 dana, osim u noćnom saobraćaju od 00 do 04h. Cena kartice je 40 dinara, na šta treba dodati cenu vremenske karte u zavisnosti od izabranog broja zona i perioda važenja.

Moraju se očitati prilikom ulaska u vozilo i pri svakom presedanju, kako bi bile ispravne prilikom kontrole.

Cenovnik dnevne karte
Zona 1 i 2 1, 2, 3 I 4
1 DAN 250,00 RSD 750,00 RSD
3 DAN 700,00 RSD 1.790,00 RSD
5 DAN 1.000,00 RSD 2.390,00 RSD

Karta kupljena kod vozača

Ovo je individualna karta za jednu vožnju koja se prodaje kod vozača. Putnik je u obavezi da pripremi tačan iznos koji je neophodan za kupovinu karte.

Karte za jednu vožnju se ne očitavaju, već izdavanjem kod vozača ulaze u elektronsku evidenciju.

Cenovnik kartice kupljene kod vozača
Zona Cena
ZONE 1 I 2 150,00 RSD
ZONA 3 150,00 RSD
ZONA 4 150,00 RSD
ZONE 1, 2 I 3 300,00 RSD
ZONE 3 I 4 300,00 RSD
ZONE 1, 2, 3 I 4 400,00 RSD

Plaćanje mobilnim telefonom

Kartu je moguće platiti mobilnim telefonom u MTS mreži! Ovu uslugu možete da koristite ukoliko Vaš telefon ima podržanu NFC tehnologiju i verziju android operativnog sistema 4.4 (KitKat) ili veću.

Procedura za plaćanje karte mobilnim telefonom
 • Sa Google Play marketa preuzmite aplikaciju mts karta, i u okviru iste odaberite uslugu.
 • Izaberite zonu iz padajućeg menija i odgovarajuću osnovnu vremensku kartu i potvrdite pritiskom na taster KUPI
 • Naplata će se izvršiti zaduženjem Vašeg prepaid ili postpaid računa, nakon čega ćete dobiti potvrdu o uspešnoj ili neuspešnoj kupovini karte
 • Kupljena karta može da se iskoristi u naredna 24h
 • U javnom prevozu očitajte elektronsku kartu tako što ćete zadnju stranu telefona prisloniti na validator. Pri očitavanju karte treba da bude aktivirana NFC usluga, ekran upaljen i pokrenuta aplikacija mts karta
 • Prilikom kontrole karata neophodno je omogućiti kontroloru da proveri ispravnost karte na telefonu sa koga je karta očitana
 • Kupovina nove karte nije moguća dok se ne očita prethodno kupljena karta i istekne njeno važenje od 90 minuta

Za više informacija pozovite MTS korisnički servis +381 (0800) 100 100

Prikaz plaćanja mobilnim telefonom

Prvi korak

Drugi korak

Treći korak


Četvrti korak

Peti korak

Šesti korak


Plaćanje Mastercard (PayPass) platnom karticom

Korisnici Mastercard paypass platnih kartica mogu da plaćaju vremensku kartu od 90 minuta za jednog putnika prislanjanjem svoje beskontaktne platne kartice na označenom delu validatora za beskontaktno očitavanje koji se nalazi na donjoj površini validatora. Samo Mastercard kartice koje imaju neku od oznaka za beskontaknto (PayPass) plaćanje mogu da se koriste za plaćanje elektronske karte.

Mastercard beskontaktna plaćanja su sigurna za korišćenje jer su zaštićena višeslojnim nivoima zaštite. Tokom svake beskontaktne transakcije kreira se jedinstveni sigurnosni kod koji se ne može iskoristiti za neku drugu transakciju putem iste kartice. Sigurnosni kod garantuje i onemogućavanje naplate više od jedne transakcije u roku od 90 minuta ukoliko se kartica više puta prisloni na validator u vremenu trajanja vremenske karte od 90 minuta.

Procedura plaćanja vremenske karte Mastercard PayPass karticom
 • Ukoliko je potrebna vremenska karta samo za jednu zonu ( 1 i 2 ili 3 ili 4), platnu karticu treba odmah po ulasku u vozilo približiti donjoj površini validatora na kojoj se nalazi znak za beskontaktno očitavanje, na oko 5 cm ili bliže, kako bi se osiguralo da validator prihvati plaćanje. Platnu karticu potrebno je očitati na validatoru prilikom svakog presedanja.; Ukoliko je potrebna vremenska karta za više zona (1,2 i 3 ili 3 i 4 ili 1,2,3 i 4) , pre očitavanja platne kartice potrebno je odabrati zonu destinacije iz padajućeg menija na validatoru i zatim očitati platnu karticu. Prilikom presedanja u okviru 90 minuta, koliko traje vremenska karta, potrebno je samo očitati platnu karticu bez ponovnog biranja zone destinacije.
 • Sa Mastercard PayPass karticom nije moguće biranje grupne karte za više putnika
 • Prilikom kontrole karata neophodno je na zahtev kontrolora prisloniti platnu karticu na kontrolorski uređaj kako bi se proverilo da li je plaćena elektronska vremenska karta.

Za više informacija pozovite MTS korisnički servis +381 (0800) 100 100

Cenovnik vremenske karte plaćene Mastercard PayPass platnom karticom
Zona Vreme korišćenja karte Mastercard - Cena karte
1 i 2 90 min 98,00 RSD
3 90 min 98,00 RSD
4 90 min 98,00 RSD
1, 2 i 3 90 min 197,00 RSD
1, 2, 3 i 4 90 min 296,00 RSD
3 i 4 90 min 197,00 RSD